Dəyərli ətirlər

"Yumşaq və Yağlar" bənzərsiz qayğı (gözəllik qayğısı) notu ilə hazırlanmış xüsusi ətirlər təklif edir. Bənövşəyi rəngli seçim duyğu dolu məşəliklərlə, tutqun ədviyyatlı elementlərlə və toz müşk ilə əhatə olunmuş bihuşedici ətirdir. Mavi rəngli seçim meşələrin yaşıllığı, duyğu dolu və cəsarətli intermezzosu, müşk və kokon notlardan ibarətdir. Qızılı rəngli seçim zərif çiçəklərin melodiyası ilə birləşən məftunedici kombinasiya təklif edir və duyğu dolu meşələr, qiymətli müşk və yumşaq kokon vanili toxunuşundan ibarətdir.